header blog refelcties 4

Deel 4 in December reflecties

Hoeveel liefde ontmoet jij?

Een vraag die mij steeds weer uitnodigt om dieper te kijken, voorbij de interactie tussen mij en de ander, voorbij aan aantrekkingskracht en conflict. In elke relatie vind je een mengeling van zachtheid en uitdaging, vreugde en pijn. Het is een dans van tegenstellingen die je samen danst en het leven met elkaar boeiend maken.

Het doel van een relatie gaat verder dan enkel gelukkig zijn. Het draait om het omarmen van de dualiteit, het begrijpen dat geluk en verdriet twee zijden van dezelfde medaille zijn. Als we alleen maar streven naar geluk, missen we de diepgang die de uitdagingen met zich meebrengen. Als je aandacht over het algemeen gericht is op het sombere, mis je de verrijkende aspecten van vreugde.

Soms ervaar je verdriet of frustratie in je relatie. Maar als je denkt dat er iets mis is met je relatie omdat je de helft van de tijd verdrietig bent, dan zie je het grotere plaatje niet. Het verdriet betekent gewoon dat bepaalde “knoppen” worden ingedrukt en je ontdekt delen van jezelf die je nog niet hebt geaccepteerd of liefgehad.

Die ‘knoppen’ zijn eigenlijk gewoon scheve manieren van kijken naar dingen. Dat is je zo geleerd door het leven tot nu toe. Mensen komen in je leven als leraren om je hierop te wijzen. Gek genoeg zijn het juist de mensen die je het meest irriteren of uitdagen, degenen die je de grootste lessen leren. Als het je lukt om je kijk op dingen recht te trekken, zul je hen zien als leraren; lukt dat niet, dan geef je hen de schuld van jouw irritatie of frustratie.

Naarmate je groeit in eigen wijsheid, zul je de ander steeds meer omarmen en van hen houden om wie ze zijn. Je zult de goede dingen in hen zien en begrijpen dat zij stukjes van jou spiegelen die je hebt weggestopt of genegeerd.

Wijsheid betekent dat je de ander dankbaar bent omdat ze je laten zien waar je nog kunt groeien en waar je nog niet volledig liefdevol bent geweest. Je ervaart de heelheid van liefde die geen onderscheid maakt tussen goed en fout, verdriet of geluk. En dan is het leven vervuld van Liefde, en je relatie de mogelijkheid deze Liefde uit te drukken, op welke manier dan ook.

Geplaatst in