header holistische conflicthantering

Een nieuw holistisch perspectief op conflict en groei

In de context van mediation staan echtscheidingen vaak symbool voor uitdagende en emotioneel beladen situaties. Als mentor en coach ben ik door het Centrum Holistische Conflicthantering gevraagd om bij te dragen aan het tot uitdrukking brengen van een holistische visie op conflict en de mogelijke groeikansen die in een conflict te ont-dekken zijn.

Ik zie in de heftige situatie van een echtscheiding niet alleen zwaarte en problemen, maar ook kansen voor diepgaande persoonlijke groei en transformatie. In dit artikel wil ik delen hoe een holistische benadering van conflict en conflicthantering, ondersteund door de wijsheid van Human Design en Gene Keys, kan leiden tot volwassen en gelijkwaardige relaties na echtscheidingen.

De kracht van echtscheiding als katalysator voor groei

Echtscheidingen gaan niet alleen over de juridische aspecten van het ontbinden van een relatie, maar bieden ook de mogelijkheid om diepere lagen van overtuigingen en geconditioneerde gedragspatronen bloot te leggen. Als mediator is dit een mogelijkheid om onderliggende trauma’s en angsten samen met betrokkenen aan te kijken en bespreekbaar te maken. In plaats van een einde , zie ik een echtscheiding als een periode voor persoonlijke groei en heling, en dus een nieuw begin.

Het belang van gelijkwaardige relaties

Een kernaspect van de holistische benadering van conflict in mediation is het streven naar volwassen en gelijkwaardige relaties na een scheiding. Het doel is niet alleen om de schade, met name voor betrokkenen zelf maar vooral ook voor de kinderen te minimaliseren, maar om ook een situatie te creëren waar binnen alle betrokkenen met een nieuwe kijk en met respect voor elkaar verder kunnen. Door de inzet van de wijsheid van Human Design en Gene Keys krijgen mediators tools om gesprekken te faciliteren die diepgaand zelfinzicht stimuleren en leiden tot bewuste en gelijkwaardige interacties.

Het gereedschap wat je bent als mediator

Als coach en mentor ben ik enthousiast over het integreren van Human Design en Gene Keys in de gereedschapskist van familiemediators. Deze benadering biedt unieke inzichten in de individuele blauwdrukken van mensen. Hierdoor kan de mediator beter begrijpen hoe betrokkenen zichzelf en elkaar ervaren. Dit geeft de mogelijkheid om goed in te kunnen voelen in het conflict en effectievere strategieën voor conflicthantering te ontwikkelen. Dit begint altijd eerst bij het onderzoek naar jezelf waardoor een diepgevoeld begrip voor de uitdagingen van de cliënten een vanzelfsprekend gevolg is.

Het belang van “van binnen naar buiten”

Een integraal onderdeel van de holistische benadering is het principe “van binnen naar buiten”, een diepe duik in je eigen innerlijk naar waarachtige zelfkennis als fundament voor het mededogen en de betrokkenheid naar je cliënten. In het licht van het begeleiden van echtscheidingen betekent dit dat mediators, door zelfinzicht, een meer authentieke en moeiteloze verbinding kunnen leggen met de clienten.

Wanneer mediators zich bewust worden van hun eigen patronen, overtuigingen en emoties, ontstaat er een dieper begrip voor de complexiteit van de menselijke ervaring tijdens echtscheidingen. Door de verbinding met jezelf ontstaat er een natuurlijke afstemming op de behoeften van de betrokkenen, waardoor je als mediator het beste gereedschap in je toolbox wordt.

Jij als authentiek gereedschap in je toolbox

Wanneer een mediator zichzelf ont-dekt en bevrijdt van onzekerheid, beperkende overtuigingen en conditionering, dan ontstaat er een diepe zelfkennis, en wordt deze transformatie het gereedschap dat een enorme impact heeft. Het vermogen om met empathie en begrip vanuit een diepe verbinding te luisteren, om helderheid te brengen in emotioneel geladen situaties en om te navigeren door complexe dynamieken, wordt dan moeiteloos en authentiek.

Het integreren van methodieken zoals Human Design en Gene Keys in de holistische benadering biedt mediators een weg naar deze diepe zelfkennis. Het stelt hen in staat om niet alleen als professionele gidsen op te treden, maar ook als medereizigers op het pad van transformatie. Zo wordt de mediator niet alleen een deskundige in het vak, maar ook een authentieke bondgenoot in het proces van echtscheiding en groei.

En dat geeft ruimte en vertrouwen!

Als mentor en coach voel ik me bevoorrecht om mijn expertise en ervaring in te zetten binnen deze nieuwe beweging, waar ik samen met Mariëlle van der Giessen en Lieneke Witloks- van den Brand van het Centrum Holistische Conflicthantering  streef naar een diepere en meer compassievolle benadering van familiemediation. Wij bouwen gezamenlijk aan een toekomst waarin echtscheidingen worden doorleefd, en ook dienen als kans voor persoonlijke groei en gezonde relaties. En dat vervult mij met dankbaarheid.

Geplaatst in