de kracht van taal

De kracht van taal

We hebben vaak niet door hoe bepalend het is wat we zeggen. Welke woorden gebruik je, hoe bewust ben je jezelf van wat je zegt en welke sfeer zet je ermee uit?

We spreken in identificaties in plaats van dat we zien dat er een verschil is tussen wie we zijn en wat we doen of hoe we ons voelen.

Ik ben boos in plaats van er is boosheid
Ik ben ziek in plaats van er is ziek zijn
Zo ben ik nou eenmaal in plaats van zo doe ik normaal gesproken

We spreken ook vanuit wat we vinden in plaats van wat we ervaren of voelen. Ook hiermee zet je een energie uit waar oordelen in aanwezig is. Voel maar voor jezelf in het volgende voorbeeld.

“Joh, wat je nu doet vind ik zo vervelend, het is naar zoals jij je gedraagt”.
Of
“Het voelt voor mij naar en vervelend, wat jij nu doet het triggert iets in mij”.

In het eerste voorbeeld voelt het als feit, als oordeel en als beschuldigend. Deze uitspraak zal ervoor zorgen dat de ander in de verdediging gaat en voor je het weet ontstaat er een conflict.
Wanneer dit zou gebeuren na de tweede uitspraak, dan kan je aangeven dat de ander niets hoeft met jouw gevoel, daar ben je tenslotte zelf verantwoordelijk voor. Je deelt slechts wat je voelt met de ander. Wat die daarmee doet is aan hem in alle vrijheid.

Het is daarom goed om het fenomeen taal eens nader te onderzoeken.

Taal is tot uitdrukking gebrachte energie van emoties en gedachten in geluid. Woorden zijn onderlinge afspraken over hoe we de vormen benoemen zodat wederzijds begrip en overeenstemming kunnen ontstaan.

Concrete taal is helder en voor geen andere uitleg vatbaar, rood is rood. Subjectiviteit ontstaat wanneer we woorden als mooi, lelijk, vies of lekker toevoegen. Ieder kan hier door eerdere ervaringen andere ideeën of gevoelens bij hebben. Het één heeft het ander wel nodig om tot een subjectiviteit te komen. Wanneer we het donker van de nacht niet kennen kunnen we de conclusie dat het overdag licht is niet trekken.

Of we elkaar precies begrijpen vanuit de taal is afhankelijk van ons referentiekader. Feitelijk kun je dit niet bepalen. Hoe ik tegen de wereld aankijk kan ik proberen uit te leggen, maar hoe deze woorden gehoord worden kan ik nooit nauwkeurig vaststellen. Daarnaast maakt de toon van je stem en je fysieke uitdrukking communicatie pas tot een geheel.

Wanneer je in een onduidelijk taalveld opgroeit kun je psychisch gezien van alles gaan mankeren. Van vage gedragingen tot psychiatrische ziekten. Wanneer je vage of dubbele boodschappen krijgt, dan ontwikkelt je eigenwaarde zich niet goed. Wanneer dat wat gezegd wordt iets anders is als wat het hart van de spreker vertelt ontstaat verwarring.

In je vroege ontwikkeling ben je niet taalvaardig genoeg om de juiste conclusies te trekken. Zo ontstaan trauma’s, klein of groot. Taal en communicatie beïnvloeden alles wat er tussen mensen plaatsvindt.
Kinderen voelen heel goed aan of iets klopt of niet. Pessimisme van ouders, kilheid, ontevredenheid, gespletenheid en wanhoop of, geloof, hoop, liefde, blijheid en optimisme bepalen in grote mate hoe een kind zich ontwikkelt.

Taal is niet zomaar een kunstje waarmee je alles kan oplossen.

Taalontwikkeling en het gebruik van de juiste woorden in overeenstemming met je hart is iets wat in je leven geleidelijk aan ontstaat. Naarmate je steeds beter in staat bent om de effecten en gevolgen van je taal te zien groeit je bewustzijn hierover. Wanneer je ja zegt op een verzoek en eigenlijk nee voelt, is je ingaan op het verzoek leeg en in feite waardeloos. Het is een handelen met een nee-energie. Wanneer je steeds fijngevoeliger wordt is dit voelbaar. Kleine kinderen merken dit meteen op, zij zijn nog een open bewustzijn.

Woorden dragen ook een frequentie, taal gedacht of gesproken bepaalt ook de sfeer. Je zet er iets mee uit. Gesproken taal is krachtiger dan gedachten. Gedachten blijven zich echter makkelijker herhalen. Wanneer het hoge woord eruit is, lossen gedachten vaak op. Je kunt opmerken dat gebruikelijk taalgebruik in bepaalde omgevingen ook werkelijk iets doet met de mensen in die omgeving. Denk eens aan de taal die in het leger gebezigd wordt, kort, autoritair en verhard, en het gedrag wat militairen in hun werk hanteren. Welk een verschil met de taal die in de zorg gebruikt wordt.

Je kunt door bewust met je taal te spelen ontdekken wat de effecten zijn, zowel op korte als op lange termijn. Taal is niet meer dan een gereedschap waarmee je je wereld creëert. Door te luisteren naar jezelf en naar anderen kun je veel ontdekken over wie je bent, en wat je mogelijkheden zijn die je kunt toepassen om je leven in een zo groot mogelijke vrijheid en geluk te leven.

• Oefen eens een tijdje met andere woorden.
• Sta even stil bij wat je wilt zeggen en kies bewust je woorden zo positief mogelijk.
• Schrijf ze op in mooie zinnen en zet zo je intenties uit.
• Kijk op het einde van de dag eens terug bij het effect wat het heeft gehad.

Wil je de kracht van jouw taal op een dieper niveau onderzoeken, maak dan <HIER> een afspraak in mijn agenda voor een gratis half uur individuele groeisessie. Dan zie ik je in de zoomroom.

Geplaatst in