blog lerarentekort

Ben jij de leraar, de pedagoog die je wilt zijn? Ontdek het met Human Design en Gene Keys

Mensen die in het onderwijs werken hebben een soort roeping. Intrinsiek en van binnenuit voelen zij vaak dat zij les willen geven, kennis over willen dragen en het beste uit hun leerlingen willen halen. Vaak weten ze dit al vrij jong en zijn hun eigen leraren het grote voorbeeld. Wanneer ze dan naar de Pabo gaan om te leren hoe een goede leraar te zijn, valt er ook altijd al een deel van de mensen af. Zij blijken toch niet in de wieg te zijn gelegd voor het leraarschap, of zij lopen vast in het systeem.

Ik wil hier in dit artikel niet ingaan op het onderwijssysteem wat al te veel jaren te weinig is veranderd. Ik wil hier ook niet ingaan op de uiteenlopende manieren waarop kinderen leren en hoeveel beter onderwijs daarbij zou kunnen aansluiten dan wat het nu doet. Wat ik wel zie is veel frustratie onder leraren, een enorm tekort, een Coronacrisis die hier nog eens overheen is gegaan. Dit laatste heeft bij veel ouders ogen doen opengaan.

Ten eerste hebben ouders mogen ervaren hoe pittig het is om kinderen te onderwijzen. Tegelijk hebben veel ouders gezien dat wanneer je daar op een wat onconventionele manier mee om gaat kinderen tot net zo’n goede prestaties komen. Ik ken ouders die hun kinderen niet meer naar school wilden laten gaan na de lockdowns. Klaarblijkelijk zijn er veel kinderen die niet tot een voor hun goede manier van leren komen in het traditionele onderwijs. Maar ook dit is een ander onderwerp waar ik graag nog eens op terug kom.

Nu, en eigenlijk is dat al jaren het geval, is er een groot lerarentekort en dreigen kinderen daardoor geen goed onderwijs te krijgen. Wat is goed onderwijs is dan een vraag, en hoe bied je dat met de leraren die er wel zijn.

Leren vanuit ontspanning en behoefte

Ik denk dat kinderen veel meer vanuit ontspanning mogen leren, spelenderwijs, buiten, vanuit hun unieke talenten, interesses en behoeften. Hun vrije geest in kadertjes en boeken proberen te stoppen, in een systeem wat al eeuwen bestaat is killing voor creativiteit en het out of the box kunnen bedenken van oplossingen voor problemen die wij hebben veroorzaakt in deze wereld. Moet de leraar dan de leraar zijn zoals we deze kennen. En…belangrijker nog, hoe zorgen we ervoor dat hij leraar wil blijven.

Daarvoor is het zoals in veel branches het geval is, nodig dat men zichzelf kent, dat schoolleiding haar mensen kent, dat er gewerkt kan worden van binnen naar buiten, in plaats van van buiten naar binnen wat nu het geval is.
Met van buiten naar binnen bedoel ik: Er is een curriculum met bij behorende methodes. Deze bieden we aan en dat wordt geleerd. Na beoordeling is een kind geslaagd of niet. Daar hebben we bepaald gedraag bij bedacht en wat competenties en als alle vinkjes groen zijn dan is het ok.

Van binnen naar buiten

Maar wanneer een docent in staat is bij zichzelf naar binnen te gaan, verbinding weet te maken met zichzelf en van daaruit met het lerende kind, in kan gaan op diens mogelijkheden en vanuit zichzelf voelt dat er vertrouwen is in zichzelf en daarmee in het kind, dan zal leren vanzelf gaan. Een kind wil vanuit zijn natuur altijd leren en ontwikkelen. Bovendien doen kinderen nog heel veel op basis van hun gevoel. En zij Weten met een hoofdletter of een leraar authentiek en geloofwaardig is. Daar vind een kind zijn veiligheid, of niet.

Een schoolleiding zou veel meer nog kunnen investeren in de mens die de leraar is. Dit zou bijvoorbeeld door middel van Gene Keys en Human Design kunnen. Dit zijn methodes waarmee op basis van geboortegegevens een blueprint ontstaat die uniek en van jou is. Wat hieruit heel scherp en concreet helder wordt is wat jouw unieke eigenschappen, talenten, strategieën en rollen zijn. Vaak leven we deze nog vanuit schaduwkanten omdat we zowel in onze opvoeding als in onze beroepsvorming behoorlijk zijn geconditioneerd. En omdat dat zo is conditioneer je als leraar je leerlingen ook weer want apen apen apen na, dat was altijd al zo. Zeker op onbewust en energetisch niveau wordt door kinderen heel veel opgepikt.

Radicaal doorbreken

Deze tijd vraagt om dit te doorbreken. Om het radicaal anders te gaan doen. Maar jezelf kennen, voelen waar je blij van wordt, de ruimte krijgen om hier bewustzijn over te krijgen is dan van allergrootste belang. Een klein voorbeeld wat helder kan worden uit een blueprint gebaseerd op Human Design en Gene Keys is wanneer je op basis van je geboortegegevens het volgende globale profiel hebt:

Projector
Milt autoriteit
Single gedefinieerd
6/2 rolmodel/kluizenaar

Dan betekent dit op hoofdlijnen dat deze mens een uitstekende leraar is vanwege de 6/2. Zeker als er sprake is van welbespraaktheid vanuit een gezond keelgebied. De 6 maakt het leraarschap, de 2 geeft aan dat er tijd in afzondering nodig is om ook goed in verbinding te kunnen blijven met je eigen binnenwereld. Het projector zijn zegt dat deze mens het meeste succes heeft als hij wacht op een uitnodiging om iets te doen, bijvoorbeeld een leerling die een leervraag heeft en deze stelt. Deze mens zal op tijd zijn en is gestructureerd vanwege het single gedefinieerde aspect en de Milt autoriteit die fysieke signalen geeft als iets wel of niet klopt. Uiteraard is hierover veel meer te vertellen, en zijn er heel veel verschillende profielen.

Wie ben jij?

Dit is een klein inkijkje in hoe je op eenvoudige wijze kunt ontdekken of jij op je plek zit als leraar, of dat je iets anders doet maar heel goed zou zijn in het leraarschap. Ook kunnen schoolleiders op deze manier ontdekken wie van hun docenten de vernieuwers zijn, wie heel concreet nieuwe methodes kunnen ontwikkelen, wie juist beter in de uitvoering is, kortom wie in welke rol het beste tot uitdrukking komt. Dit betekent zorg voor de docent als mens, zien wie die mens is zodat deze zich gezien kan voelen. Waardering krijgen voor ieders uniekheid en ruimte maken voor talenten en kwaliteiten die anders verborgen blijven. En vertrouwen hebben in je mensen dat zij hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Het is zo belangrijk dat mensen vanuit hun natuur doen wat het beste bij ze past, waar ze elke dag blij van worden. Mijn schoolleider zei mij eens: “Geef mij een baan die bij me past en ik hoef nooit meer te werken”. Zo waar, je loopt er dan niet op leeg, je blijft een blij mens en weet te inspireren. Mijn leerlingen van 15 jaar terug zoeken me nog steeds op en dat geeft een ontzettend warm gevoel.

Maak ruimte voor bewustwording

Neem als schoolleiding het initiatief en de verantwoordelijkheid om voor je leraren te zorgen, ze de ruimte te geven om op weg te gaan en te ontdekken wie zijn van binnen werkelijk zijn. Maak ruimte voor ieders authenticiteit en faciliteer training hierin. Dan gaan mensen als vanzelf bij zichzelf naar binnen om vandaaruit, vanuit het hart al hun kennis en wijsheid te delen met hun leerlingen. Stel je voor wat je dan voorleeft! Het kan mij nu al superblij maken.

Ik realiseer me dat ik in dit stuk ook generaliseer. Er zijn zeker al veel leraren die zich hier bewust van zijn maar vast lopen in het systeem. Ik ben de laatste die niet iedereen op zijn waarde schat. Voor mij is ieder mens uniek en heeft een oneindig potentieel. Om deze tot de hoogste uitdrukking te brengen zijn Human Design en Gene Keys echt geweldige methodes die ik al succesvol inzet in organisaties. Wil je hier meer over weten, plan dan een afspraak met me.
Als projector met een 6 in mijn profiel zijn dit de methodes waar ik les in geef, met name aan pedagogische professionals. Zij kunnen het verschil maken voor de toekomst van onze kinderen.

Ik maak graag kennis met pedagogen die zichzelf tot op de draad willen leren kennen om het beste uit zichzelf te halen. Ik ont-moet je graag.

Geplaatst in