winter-zen-zijn

Winters zen Zijn

In deze tijd van het jaar, tussen kerst en oud op nieuw terugkijken op het voorbije jaar kan mooie inzichten geven. Wat waren de intenties afgelopen jaar en wat is er allemaal gebeurd.

Al mijmerend komen alle verhalen langs.

Gebruikelijk schrijf ik mijn intenties voor het nieuwe jaar op. In een stil moment schrijf ik ze in een schriftje. Dat schriftje leg ik vervolgens in de kast. Ik kijk er het hele jaar niet meer naar. Wanneer het jaar weer voorbij is en ik wederom een stil moment kies, een middagje terug trekken, dan zie ik dat door het jaar heen alles in het teken van mijn opgeschreven intenties heeft gestaan. De kracht van de intentie heeft zich voor mij al talloze keren bewezen. Onvoorwaardelijk vertrouwen dat het leven als vanzelf brengt wat het brengt, dat het bewustzijn als vanzelf de impulsen volgt die opkomen.

Dit maakt dat je niet meer bezig hoeft te zijn met “ja maar…” en “als,dan…”. Alleen Zijn in Nu waarin het leven ten volle geleefd wordt. Waarin de aandacht gericht is op dat wat er in dat moment is. Geen mistigheid meer maar helder, open bewustzijn. Niets meer uitsluitend. Er is dan geen sprake meer van keuzes, je kunt je zelfs afvragen of er sprake is van bedoeling.

Wat er wel is, is ontspanning. De denker gaat alleen nog functioneel aan. De tegenstelling tussen goed en fout houdt op te bestaan. Alles klopt dan, elke keer weer.

De zuiverheid van de intenties is wel bepalend voor hoe het gaat. Vrij van ego, het geheel van het bestaan dienend.

Uiteindelijk kun je jezelf afvragen of intentie nog wel nodig is. Vanuit het onpersoonlijke zelf is het onzin, dan gaat het zoals het gaat zonder daarin nog enig eis te stellen of richting te wensen.

In de vorm kan het je helpen om te creëren, om vormloze energie tot vorm te bundelen, zonder bezit van de vorm te worden. In vrijheid geef je zo het leven vorm en ben jij de creator van jouw werkelijkheid.

Heb een goed jaar!

Geplaatst in