versta-ik-jou

Versta ik jou? Versta jij mij?

Afgelopen week nam ik deel aan een sessie van het Verborgen Potentieel. En ik kan je zeggen, ik kwam er heel blij vandaan. En eigenlijk doe ik dan nog tekort aan wat ik werkelijk heb ervaren.

We weten allemaal dat 80% van onze communicatie non-verbaal is. Met ons lichaam en onze gezichtsuitdrukking vertellen we veel meer dan we denken. Dit gaat dan ook volledig voorbij aan ons denken.  Maar het is toch zonde om deze 80% dan maar onbenut te laten. 

In de sessie heb ik ervaren hoe je deze 80% bewust kun ervaren en inzetten om elkaar op een veel dieper niveau te verstaan. Maar hoe dan zal je jezelf afvragen?

Voor mij was het een feest van herkenning.

Wanneer we alleen afgaan op de woorden die iemand uitspreekt dan missen we veel van wat er gezegd wordt. Veel mensen voelen zich tegenwoordig niet gehoord. Communiceren is tweerichtingsverkeer. Jezelf gehoord voelen is voor een groot deel je eigen verantwoordelijkheid. Je kan hier zelf veel aan doen. Wat ik opmerk in het dagelijks leven is dat wanneer je in contact bent met een ander je vooral in contact bent met diens referentiekader. Dit referentiekader heeft iedereen en is voor iedereen anders. Vraag jezelf eens af of de mooie rode roos die ik zie wel dezelfde is als die jij ziet. We hebben allemaal onze eigen betekenis voor wat we zien. Deze is gebaseerd op onze ervaringen uit het verleden.  Misschien heb jij vervelende associaties bij een rode roos. En hoe toets ik bij jou of we het over hetzelfde hebben?

In communicatie is er een voortdurende uitwisseling van projectie en reflectie. We projecteren onze overtuigingen en ervaringen op de ander, dit is vaak een patroon geworden, en over het algemeen onbewust. Hoe vaak ontdek je dat je met een vooringenomen mening of gevoel een gesprek aangaat. Vragen als “wat zal die ander van mij denken” en “als ik het maar goed zeg” zijn onbewust aanwezig vanuit een universele angst voor afwijzing. Deze angst kent iedereen. Wat wordt er gereflecteerd door de ander? Wat is de oorsprong voor de betekenis die we geven aan deze reflectie? Is dat wel de betekenis die de ander bedoelt? We interpreteren vanuit onze eigen referentie, daar zit veel overtuiging van onszelf in. Dit alles werkt als een soort filter of sluier en belemmert een open en waarachtige communicatie.

Zichtbaar maken wat jou belemmert om helemaal open in contact te gaan kan. Ik heb het ervaren in de sessie afgelopen week. Met een groep mensen waarvan ik maar drie mensen ken ben ik op een diep niveau in contact gekomen met de andere mensen. In oefeningen die voorbij gaan aan de denker. De oefeningen die we gedaan hebben leiden je naar een stilte in jezelf. Een stilte die in ieder aanwezig is. In deze stilte wordt veel hoorbaar, ervaarbaar, zichtbaar. Door spiegelen val je samen met de ander. Dan zie, hoor en voel je de ander in jezelf. Er ontstaat een veld van energie, of beter gezegd je wordt je bewust van het veld. Door direct, zonder tussenkomst van het denken uit te spreken wat je voelt, zonder terughoudendheid, geef je woorden aan wat zichtbaar wil worden. Ik vroeg mezelf af waarom ik juist de woorden uitsprak die in me opkwamen. Ik kende de ander verder helemaal niet. Hoe wonderlijk dat het precies de juiste woorden waren. De ander herkende zich volledig in wat ik zei. Dit gebeurde niet één keer maar na elke sessie werd er over en weer van alles zichtbaar voor iedereen die aanwezig was. 

In deze openheid wordt veel dieper gehoord en herkent wat er gezegd wordt. Een uitwisseling van waarachtigheid waar alle ruimte voor is. Je krijgt feedback op wat je non-verbaal communiceert van je mede deelnemers. Dit leer je bewust inzetten. Tegelijkertijd leer je de ander op een veel dieper niveau te verstaan. Bovendien werkt het diep ontspannend en vitaliserend om op zielsniveau aanwezig te zijn. Het brengt je helemaal in het nu. Vanuit je intuïtie spreken is voor velen een heel nieuwe ervaring. Het maakt je blij. Tenminste als je de kennismaking met jezelf volledig aan wilt gaan.

Wil jij ook leren hoe je jouw verborgen potentieel kunt gebruiken? Hoe je gebruik kunt maken van de 80% onbenutte non verbale communicatie. Check dan https://www.verborgen-potentieel.nl. Op 19 april heb je de gelegenheid om deel te nemen. Een deel van je bijdrage komt ten goede aan bijzondere dansprojecten die de mensen in conflictgebieden over de hele wereld met elkaar in verbinding brengen.

Want verbinden is het toverwoord. In onze snelle wereld waar contacten vluchtig zijn, voor een groot deel virtueel zelfs, is de behoefte tot opnieuw verbinden erg groot.

Mijn dag kon niet meer stuk afgelopen week. De dag beginnen met een dansje is de dag beginnen met een lach!

Geplaatst in